Jakie dokumenty są potrzebne do wyjazdu na Ukrainę

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 EUR należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 EUR. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 UAH. Kwotę od 15 000 do 50 000 UAH należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 UAH można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy. Ze względu na częste przypadki dowolnej interpretacji przepisów przez ukraińskie służby celne, można spotkać się z konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów. W każdym z takich przypadków należy żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za „rzeczy zajęte do kontroli celnej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *