Jakie dokumenty są potrzebne do wyjazdu na Ukrainę

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 EUR należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 EUR. Podobnie ukraińską walutę (hrywnę) można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić… Czytaj dalej Jakie dokumenty są potrzebne do wyjazdu na Ukrainę

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Bez kategorii